knighttemplar[1].jpg
1071 - porážka byzantského vojska u Manzikertu

1088 - v březnu byl zvolen papežem Odo z Lagery. Svého pontifikátu se ujal pod jménem Urban II

1090 - ve Fontaines-les-Dijon se Tiscelinovi a Alethy de Montbard narodil syn Bernard, později známý jako Bernard z Clairvaux

1095 - březen, církevní sněm v Piacenze. Byzanští vyslanci přednesli žádost o pomoc proti saracénům.
          - 27. listopadu, na konci církevního  sněmu v Clermontu, papež Urban II. při svém kazání před branami města vyzval knížata a lid k výpravě za osvobození svatého hrobu z rukou nevěřících. Později bude nazvaná I. křížová výprava. Sešlo se tolik lidí, že kázání muselo být přeloženo z katedrály, kde se konal sněm, pod širé nebe. Přihlížející lid byl stržen jeho projevem a papež se musel několikrát odmlčet, jelikož ho přehlušoval křik lidu,,Buh to chce''
- v následujícím měsíci se vydává na pochod tzv. lidová výprava pod vedením mnicha Petra Amienského, zvaného Petr Poustevník

1096 - vyráží hlavní část vojska první křížové výpravy.

1099 - 15. července, dobytí Jeruzaléma.
22. července, založení Jeruzalemského království, jeho součástí byli hrabství Edessa, Tripolis a knížectví Antiochie, V jeho čele stanul Godefroi de Buillon jeden z vůdců výprvy s titulem ,, Advocatus Santi Sepulchri'' ( Ochránce Božího hrobu )

1100 - 18. července zemřel Godefroi de Buillon, po jeho smrti se vlády chopil jeho bratr Balduin, který se nechal titulovat jako král Jeruzelmský, Balduin I.

1104 - kníže antiochijský Bohemund po porážce křižáku u Harránu odjel do Evropy verbovat muže. Vládu v Antiochii předal svému synovci Tankrédovi. Bohemund zemřel v evropě při přípravách k odjezdu roku 1111.
          - hrabě Hugues de Chmpagne se vydává na svou první poutní cestu do svaté země.
V jeho doprovodu je i Hugo de Payns, budoucí první velmistr Templářů.
          - dobytí Akonu
 
1109 - v červenci se křižáci zmocnili Tripolisu a vytvořili zde tripoliské hrabství

1112 - zemřel kníže Antiochie Tankréd, po jeho smrti se vlády ujal jeho synovec Roger
          - mladý Bernard se svými 35. příbuznými vstupuje do kláštera v Citeaux.

1114 - druhá cesta Huguese de Champagne a Huga de Payns do svaté země. Po této výpravě zůstal Hugo de Payns na trvalo v Palestině

1115 - hrabě Hugues de Champagne daroval klášteru v Citeaux pozemky, na které byl vyslán svým představeným, opatem Etienem Hardingem, mnich Bernard, aby zde založil nové opatství ,Clairvaux
         - 15. září bitva u Dánís Spojené vojsko křížáků a syrských velmožů porazilo sultánovo vojsko vedené jeho vojevůdcem emirem Bursukem

1118 (1119) - založení bratrstva při Chrámu Svateho Hrobu, které se nazývalo Chudí rytíři Kristovi. Prvních devět mužů složilo slib chdoby, čistoty a poslušnosti do rukou Jeruzalémského patriarchy, Warmunda de Picquigny. Byla jim dána povinnost chránit co možná nejdále cesty a silnice ,, před výpady lapků a útočníků, zvláště s ohledem na bezpečnost poutníků.

1118 -14. dubna, na Velikonoce byl korunován Balduin de Bourg na krále Jeruzelémského, nadále zvaný Balduin II.

1119 - 28.června, bitva u al-Balátu. Muslimskému vojsku veleli Nadžmuddín Ílghází a damašský atabek Tugtekin. Křižáci byli drtivě poraženi, mimo mnoho jiných padl i kníže Antiochie a švagr jeruzalémského krále Balduina II, Roger. Pozdějšími kronikáři byla bitva nazvána ,,Krvavé pole''  Podle jednoho muslimského kronikáře se do Antiochie vrátilo asi dvcet bojovníků.
         - 14. srpna druhá bitva u Dánís. Po porážce antiochijského vojska a smrti knížete Rogera u al-Balátu vytáhl do pole jeruzalémský král Balduin II a utkal se s vojskem emira Ílgházího. bitva dopadla nerozhodně.

1120 - v lednu se konalo shromáždění církevních prelátů a světských vůdců království v Nábulusu. 23. ledna vydali řadu nařízení, mimo jiné souhlasili s tím, že ,,bratrstvo je právoplatným řeholním řádem'' a král Balduin II. jim věnoval své sídlo v mešitě Al- Aksa na Chrámové hoře v Jeruzalémě a přilehlé pozemky. Od té doby jsou nazýváni Chudí Rytíři Chrámu, Templu, neboli Templáři.

1120 - Fulko z Anjou se při své pouti stal přidruženým členem bratrstva a přiřkl mu roční rentu.

1126 - vlády v Antiochii se ujal Bohemund II, syn Bohemunda

1127 - šest členů Řádu se vydalo do evropy s doporučujícím dopisem pro Bernarda z Clairvaux, aby získali od papeže potvrzení svého Řádu a řádové regule.
     - Zengí ( Immaduddín Zengí ibn Kasimuddaula Ak Sonkur al- Bursukí) byl v září jmenován seldžuckým sultánem Mahmúdem atabegem Mosulu.

1129 - 13. ledna, církevní koncil v Troyes v Champagni, na kterém byl Řádu potvrzen jeho status a byli mu předány první, latinsky psané stanovy, regule.
        
1131 - při výpravě proti Zengímu zahynul kníže antiochijský Bohemund II
          - 31. srpna zemřel král Jeruzalémský, Balduin II.
          - v září byl korunován nový král, Fulko z Anjou, manžel dcery Balduina II. Melisendy

1136 - 24.května, zemřel Hugo de Payns

1139 - 25.března byla vydána bula ,, Omne datum optimum''

1140 - Robert de Craon, velmistr templářů, nechal vyhotovit francouzsky psanou verzi řádových regulí, doplněnou o nové body vztahující se k bule Omne datum optimum.

1143 - 9.února byla vydána bula ,,Milites Templí''
          - 10. nebo 13. listopadu zemřel jeruzalémský král Fulko z Anjou

1144 - 24. prosince dobyl Zengí Edessu.

1145 - 7-dubna byla vydána bula ,,Militia Dei''

1146 - 31. března se konal projev Bernarda z Clairvaux ve Vézelay vybízející ke 2. křížové výpravě.
- na Velikonoce, 27.dubna se konala v Paříži Řádová kapitula před odjezdem na 2. křížovou výpravu při níž papež Evženem III. udělil templářům právo nosit na oblečení pro ně typický červený kříž.
- 14.září byl spáchán atentát na Zengího

1148 - 24.července započala křižácká armáda jeruzalémského království a II křížové výpravy neúspěšné
obléhání Damašku

1149 - 13. ledna zemřel velmistr templářů Rober de Craon
- v lednu byl velmistrem Templářů zvolen Everard de Bares
- v říjnu zemřel egyptský chálifa al- Háfiz ( vládl od října 1130 ), po něm nastoupil jeho nejmladší syn az-Záfir

1152 - Everard de Bares odstoupil ze své funkce velmistra templářů a vstoupil k Cisterciákum jako obyčejný mnich. V roce 1175 zemřel.
- Bernar de Tremlay zvolen novým velmistrem


1153 - 16. srpna padl velmistr templářů Bernard de Tremlay spolu s asi čtyřiceti dalšími templáři při dobývání Askalonu. Po něm nastoupil André de Montbard, jeden ze zakladatelů templářů a strýc Bernarda z Clairvaux
- 20. srpna zemřel Bernard z Clairvaux.
- 22. srpna dobytí Askalonu

1154 - 15.dubna
byl v Káhiře  zavražděn kalifa az-Zefira svým vezírem Abásem a jeho synem. Abás se synem se pokusil ujmout moci v Káhiře, nechali zabít bratry chálify az- Zefira.  Nakonec museli na konci května  prchnout z Egypta. Při útěku 7. června byli přepadeni templářskou hlídkou v poušti,  Abás byl v potyčce zabyt a jeho syn  Násir-ed-Din Nasr byl zajat. Ten byl za vysokou sumu 60 000 zlatých dinárů prodán vdovám po zavražděném kalifovi. Byl mučen a nakonec sťat,  jeho mrtvolu nakonec přibili na káhirskou bránu az-Zavíla

1156 - 17. ledna zemřel André de Montbard velmistr templářů a jeden ze zakladatelů.
- novým velmistrem templářů se stal Bertrand de Blanquefort

1160 - byl zajat Renauld de Chatillon a uvězněn Nur-ed-Dínem

1162 - v únoru zemřel král Jeruzaléma Balduin III. Po jeho smrti vládl jeho bratr Amalrich

1165 - templáři byli nuceni se vzdát po obležení na hradě Sidon Nur-ed-Dínovi.

1168 - templáři se odmítli zúčastnit tažení proti Egyptu pořádaném králem Amalrichem

1169 - 2. ledna zemřel velmistr templářů Bertrand de Blanquefort

1170 - obležení templářského hradu Bahras, bratrem byzantského císaře Mlehem za podpory Nur-ed-Dina
- obležení templářského hradu Daron, nedaleko Gazy Saladinem. Král Amalrich spolu s templářským vojskem z Gazy donutil Saladina k ústupu. Ten využil situace a dobyl slabě chráněnou Gazu

1174 - na jaře zemřel vládce Sýrie Nur-ed-Dín
- v červenci zemřel král Amalrich na úplavici
- obležení Gazy Saladinem
- 25.listopadu porazilo spojené vojsko templářů a krale Balduina IV. Saladina u Montgisardu

1176 - po šestnáctiletém zajetí by propuštěn Renauld de Chatillon

1179 - 8.října porazil Saladin vojsko krále Balduina IV. v Bejrutu.Mimo jiné byl zajat i velmistr templářů Eudese de Sain- Amand. Zemřel ve vězení v Damašku v roce 1180.
Po této porážce následovalo dohodnuté příměří mezi Saladinem a Balduinem IV.

1181 - zemřel syn a následník Nur-ed-Dína

1184 - 30. září zemřel velmistr templářů Arnaud de Torroge

1185 - zemřel král Jeruzaléma Balduin IV.

1187 - 4.července bylo poraženo křižácké vojsko Jeruzalémského království a rytířských Řádů pod velením krále Guye de Lusignan nedaleko Genazaretského jezera u horského hřbetu poblíž osady Hattín egyptským sultánem Saladinem. Král Guy byl zajat spolu se spoustou rytířu. Všichni rytíři vojenských Řádu byli na mistě bitvy popraveni.

1193 - zemřel Saladin

1291 - 18. června dobití Akry ( Akonu )muslimy
          - 14. srpna vyklidili templáři bez boje hrad Athlit

1307 - 13.řijna v časných ranních hodinách bylo ve francouzském království na rozkaz krále
              Filipa IV. zahájeno zatýkání templářů. Bylo jich uvězněno více než 5000, jen několika
               se podařilo včas zmizet.
180px-Modlicisekrizak.jpg

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1769 | 33%)
Ne (1766 | 33%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one