knighttemplar[1].jpg
  Zde naleznete malý seznam literatury zabývající se křížovými výpravami a templářskou tématikou. Komentáře si nedělají nárok na pozici renomovaného posudku, ale spíše chtějí ušetřit čas případným čtenářům. Pokud zde nějakou knihu nenajdete, nedivte se. Je spousta autorů, kteří se stale vrhají na toto téma, ale né vždy je to přínosem. Pokud však víte o nějaké knize, která by zde měla být uvedena a není , rádí přivítáme váš příspěvek.

Knihy jsou řazeny nahodile.      


 
                                         Karl von Wetzky    
                                        BŮH TOMU CHCE 
                             nakladatelství Moravská Bastei, Brno  1998 

  Velmi dobrá, čtivá kniha, popisuje Německou část třetí křížové výpravy  pod vedením Friedricha Barbarossy a účast Čechů a Moravanů na ní. 

                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                             
                                           Mervin Sterneck      
                                DĚJINY TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU    
                               nakladatelství Půdorys, Praha 2004  

 Tato čtivá kniha, sice obsahuje některé nesrovnalosti, možná i chyby, ale přesto ji doporučuji. Probírá mnoho aspektů života templářů, obsahuje přijímací obřad, vysvětluje jednotlivé třídy uvnitř Řádu. Mimo jiné obsahuje citaci z  ,,De laude novae militiae''   

                                        


   
                                       Miloš Jesenský    
                       DVA MĚSÍCE VE STŘEDOVĚKU     
                               AOS Publisching 1999  

 Kniha plná různých fantazií o středověku a jeho tajemstvích. Autor neskrývá v úvodu, že čerpal z různých zdrojů spíše fantastických než spolehlivých. Čtivá kniha pro fanoušky nevyřešitelných záhad.    

                                     


            

                                    Milan Michael Buben
        ENCYKLOPEDIE ŘÁDŮ A KONGREGACÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1. díl    
                    nakladatelství Libri s.r.o. Praha 2002

  Tato tenká kniha je plná informací, je vidět, že autor ví o čem píše. Není divu,  PhDr. M.M. Buben je padagogem na FFUK v Praze, publikoval knihy Heraldika (1968), Dějiny a součastnost řádu Maltézských rytířů (1993),  Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou (1996) , Encyklopedii Heraldiky a Encyklopedii českých a moravských sídelních biskupů (2000) Autor je rytířem Suverenního řádu Maltezských rytířů. 

                                                                                      Kolektiv autorů  
                               JERUSALÉM A SVATÁ ZEMĚ       
                        Euromedia Group k.s. - Ikar , Praha 2008 

Jedná se o ilustrovaného turistického průvodce. Tuto nebo podobnou knihu doporučuji proto, aby si zájemce o tématiku křížových výprav udělal představu o místech, kde se všechny události odehraly. Tuto konkrétní knihu mohu doporučit, obsahuje barevné modely Jerusaléma v různých histrických obdobích, dále spoustu vyobrazení důležitých míst a jejich historii.

                                           
    

                                                                                                                                                                 
                     Usáma ibn Munkíz , překlad Rudolf  Veselý
          KNIHA ZKUŠENOSTÍ ARABSKÉHO BOJOVNÍKA S KŘIŽÁKY 
                         nakladatelství Academia, Praha 2009 
 
Jedná se už o druhé vydání této knihy u nás, první vyšlo už v roce 1971 a velmi špatně se shání, proto jsem velmi ocenil její znovuvydání. Tato kniha jsou paměti syrského emíra, válečníka, politika a dvořana. V mnoha kapitolách podává záznam historických událostí, kterých byl přímym účastníkem. Narodil se dva roky před prvním vpádem křižáků do sv. země a zemřel rok po bitvě u Hattinu.  

                                               
                              Georges Tate, překlad Jaroslava Rauschová   
                                           KŘIŽÁCI V ORIENTU                
                           nakladatelství Svornosť, Bratislava 1996 
 
Zajímavá kniha shrnující křížové výpravy, je plná historických vyobrazení a romantických obrázků. Za grafickou stránku knize dávám 100 bodů.  

                                                                                            Petr Adam 
                                      NĚMEČTÍ RYTÍŘI 
                           nakladatelství Trinitas, Svitavy 1998 

     Jak už název napovídá, pojednává kniha o historii Řádu Německých rytířů od jejich vzniku pod hradbami Akkonu až po součastnost. Zaměřuje se především na činnost Řádu v Českých zemích. Je to dobrá kniha.   

                                                                                        Ernst Sommer, přeložil Pavel Eisner   
                                               TEMPLÁŘI                        
                      nakladatelství Mht, Praha 1994, druhé vydání

  Tato beletristická kniha pojednává především o procesu s Templáři. Když jsem ji před patnácti lety četl, velmi se mi líbila.             

                                                                              Jaroslav Melichar alias Templarius Bohemicus
                                 TEMPLÁŘI V ZEMÍCH ČESKÝCH kRÁLŮ   
                                                          ČECHY                                    
                                       nakladatelství MH, Beroun 2009 

  Hezká kniha plná pěkných barevných fotografii.  Autor se snaží vystopovat místa spojená s působením Templářů pomocí studia místních pověstí a ruzných odkazů z historických pramenů, nejčastěji z kroniky Václava Hájka z Libočan. Autor má v plánu vydat další publikace s  přihlédnutím k sousedním zemím a překlad pražského exempláře řádových regulí. Nezbývá než počkat, co se z toho vyvine.         


                                


         
                                 Jean Flori, překlad Dominika Kovářová
                                 RYTÍŘI A RYTÍŘSTVÍ VE STŘEDOVĚKU 
                                    nakladatelství Vyšehrad, Praha 2008 

 Velmi důležitá kniha pro pochopení vzniku rytířského stavu ve středověké společnosti. Autor vysvětluje vznik feudálního systému s jeho králi, knížaty, hrabaty a jejich Milités. Nejprve členy jejich družin a posléze jejich leníků. Mužů sloužících jim vojensky za právo držby pozemků.

                                    


           
                     Georges Duby, překlad Tomáš Opočenský   
                 NEDĚLE V BOUVINES 27.ČERVENEC 1214              
                          nakladatelství Argo, Praha 1996     
  
 Tato kniha předního francouzského historika napsaná na konci šedesátých let dvacátého století je velmi pozoruhodné dílo. Nejen, že líčí historickou událost, pro francouze velkého významu, podle soudobé kroniky Viléma Bretaňského, ale rozebírá mytus,  který se okolo ní v průběhu dějin vytvořil. Pro nás je velmi důležitý podrobný popis samotné bitvy , tomu co jí předcházelo a toho co po ní následovalo. Autor v knize hluboce rozebírá rytířskou kultůru středověku. Vřele doporučuji. 


                                            


            
                                Umberto Eco, překlad Zdeněk Frýbort
                                         FOUCAULTOVO KYVADLO
                                    nakladatelství Odeon, Praha 1991

Tuto knihu by neměl vynechat žádný člověk zabývající se Templáři, ať už z důvodů hledání fantastických tajemství světa, nebo se zájmem o různé  okultní spolky. Pan Eco sleduje historii ruzných tajných sekt a spolků, jejich domnělé nebo skutečné spojení s templáři, odkrývá možnost jakéhosi tajného ,,Plánu'' k ovládnutí světa. Prostě a jednoduše:,, za vším, co se v historii událo zásadního, je třeba hledat skryté Templáře".

                                                                             Antony Bridge, překlad Marie Kreysová
                                             KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY
                                         nakladatelství Academia, Praha 1995

Dobrá publikace zabývající se křížovými výpravami do sv. země. Jako zdroj informací o této době mohu doporučit.
                                             
                                                     kolektiv autorů
                      DOBYTÍ LISABONU A RECONQUISTA PORTUGALSKA
                                         
nakladatelství Argo, Praha 2008

Tato kniha čerpá z dobových textů vybraných především ze starých německých kronik. Popisuje málo známou část křížových výprav, při nichž došlo k znovudobývání Iberského poloostrova na maurech. Obsahuje mimo jiné popis dobytí Lisabonu při II. křížové výpravě roku 1147 z tzv. ,,Dopisu křižáka", přímeho účastníka a úryvky z Magdeburské kroniky.  Soubor doplňuje zpráva o námořní cestě, při níž poutníci plavící se na lodi do Jeruzaléma dobyli město Slives roku 1189 a vyprávění o dobytí hradu Alcácer do Sal na počátku páté křížové výpravy. Velmi zajímavá publikace.

                                                                   Piers Paou Read, překlad Miroslav Košťál
                                                     TEMPLÁŘI
                               Vzestup a pád mýty opředeného řádu.
                            
vadalo Jiří Buchal v edici BB art, Praha 2001

Velmi obsáhlá publikace. Autor velmi důkladně probírá historii sv. země, začíná zhruba v roce 1800 před Kristem. Opravdu důkladně je zpracované i období křížových výprav. Je zde velké množství informací a přesto se kniha dobře čte.

                                     


              
                        Frank Santello, překlad Lumír Mikula
                                          TEMPLÁŘI
                        Boží bojovníci, ďáblovi bankéři
                         nakladatelství Brána, Praha 2007

Tato kniha neobsahuje pouze historii Řádu a spekulace o důvodu jeho konce, jako spousta podobných, ale mimo jiné vysvětluje vznik různých smyšlených legend, nepravd a báchorek okolo Řádu, které vznikly až dávno po jeho zrušení. Vysvětluje mimo jiné vzník fámy o tzv. Bafometovi, o uctívání modly ve tvaru lidské hlavy. Vysvětluje rozvoj nového zájmu o Řád a jeho tajemství. Odkrývá vliv takzvaného dědictví Řádu na vznik tajných spolků osmnáctého a devatenáctého století. Autor rozlišuje mezi dějinami,, Temlářů" a dějinami tzv. ,,Templarismu".  Stálo za to si to přečíst, alespoň teď vím jak vypadal Bafomet.

                                      


            
                   Barbara Fraleová, překlad Josef Prokop
                                     TEMPLÁŘI
                     nakladatelství Argo, Praha 2009

Zajímavá kniha, jde o poměrně novou práci především o templářskem procesu. ( vyšla v Itáli teprve v roce 2007 ) Autorka sice rozebírá i historii Řádu a křižáckých států ve sv. zemi, ale hlavní určení této knihy je proces, jeho příčiny, průběh a následky. Autorka pracuje jako archivářka vatikánských archívů, na téma templářský proces, má doktorát na univerzitě v Benátkách. Stěžejní pro její knihu je tzv Chinonský svitek, nalezený autorkou ve vatikánském archivu. Tento svitek je záznam výslechu nejvyšších templářských představitelů na hradě Chinon papežskou komisí roku 1308. Ve svitku je uvedeno to, že papež v podstatě učinil Řádu nabídku další existence pod podmínku veřejného pokoření Řádu, žádosti o odpuštění a následného přijetí trestu. Papežská komise měla pravomoc poskytnout odpuštění těmto představeným Řádu, pokud o ně požádají a navrátit je do lůna církve, což se i stalo. Další podmínkou bylo následné spojení Templářského řádu s řádem Špitálníků sv. Jana.
Autorka vysvětluje i následný průběh procesu, během kterého se to papeži vymklo z kontroly a následkem toho bylo přerušení činnosti Řádu, jeho rozpuštění a převod majetku do rukou Johanitů v roce 1312.
V této knize je i poměrně zajímavě rozebírán život templářů podle jejich řehole.

                                      


  
180px-Modlicisekrizak.jpg

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1769 | 33%)
Ne (1766 | 33%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one